Schrijf je hier direct in om lid te worden

Nederland kan niet zonder goede infrastructuur, dus ook niet zonder vakkundige stratenmakers, hoogwaardige toeleveranciers en opdrachtgevers. De OBN brengt daarom de hele keten van de bestratingsbranche bij elkaar, want de verantwoordelijkheid voor goed straatwerk nemen we samen.

Deelnamekosten OBN

| Omzet | in | Contributie | |:-----------|:---------|:-------:| | Van | T/m | | | 0| 100.000| 300| | 100.001 | 160.000 | 475 | | 160,001 | 350.000 | 700 | | 350.001 | 800.000 | 900 | | 800.001 | 1.600.000 | 1.100 | | 1.600.001 | 3.000.000 | 1.275 | | 3.000.000| en meer | 1.450|

Toelating als lid OBN

 • De lidmaatschapsaanvraag online indienen of per post zenden gericht aan het Verenigingsbestuur van de Vereniging OBN, Postbus 411, 3400 AK, IJsselstein.
 • Het Verenigingsbestuur OBN besluit binnen drie maanden na dagtekening van de aanvraag over toelating en geeft de aanvrager hiervan schriftelijk kennis.
 • Het Verenigingsbestuur OBN beoordeelt de aanvraag aan de hand van de volgende normen:
 • wordt het wegenbouw-, infra-, hoveniers- en/of bestratingsbedrijf daadwerkelijk uitgeoefend;
 • is de aanvrager ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
 • is de aanvrager (met personeel) ingeschreven bij een pensioenfonds zoals APG ;
 • heeft de aanvrager (met personeel) een verklaring omtrent zijn betalingsgedrag niet ouder dan drie maanden, afgegeven door de Belastingdienst, kunnen overleggen;
 • is de aanvrager (met personeel) ten minste VCA*-gecertificeerd;
 • is de aanvrager (ondernemer zonder personeel) ten minste VOL-VCA-gecertificeerd;
 • bestaat er geen redelijke twijfel over de goede naam van de aanvrager, over diens goede marktgedrag alsmede over diens solvabiliteit;
 • in alle gevallen waarin onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van bovenstaande beslist het Verenigingsbestuur OBN.

Verzoek tot aanvraag lidmaatschap

Ga hier direc t naar het aanmeldformulier.