Van toen tot straks

Sinds de oprichting maakt de OBN zich hard voor duurzaam straatwerk van hoge kwaliteit. Aangebracht door vakmensen en gewaardeerd door de opdrachtgever.

Noordelijke Straatmakers Patroons Bond

Het begint in de jaren van de wederopbouw van Nederland. Het land lijkt een grote bouwplaats en de bestratingsbranche draait op volle toeren. Door de overvloed aan werk zien ook ongekwalificeerde bedrijfjes kansen en dat zorgt voor veel slecht opgeleverde projecten. Enkele bestratingsbedrijven in het noorden van het land willen het tij keren en richten in 1962 de Noordelijke Straatmakers Patroons Bond op. Hiermee willen ze onderscheid kunnen maken tussen gekwalificeerde en ongekwalificeerde straatmakersbedrijven.

Dit blijkt een succes en een jaar later vervult de branchevereniging een landelijke functie als Nederlandse Straatmakers Patroons Bond.

Ambachtelijke geschiedenis

Ondernemersbond Bestratingsbedrijven Nederland

Na een aantal jaren van professionalisering wordt de NSPB in 1972 omgedoopt tot Ondernemersbond Bestratingsbedrijven Nederland (OBN). Vanaf deze tijd krijgt niet alleen het vakmanschap aandacht binnen de vereniging, maar ook het ondernemerschap. Vijf jaar later komt, mede door de OBN, het Vestigingsbesluit Bestratingsbedrijven tot stand. Vanaf dat moment moeten bestratingsbedrijven aan eisen voldoen, zoals vakbekwaamheid, handelskennis en financiële zekerheid.

Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf

Logo stichting erkenning voor het bestratingsbedrijf (SEB) Gedurende de jaren negentig wordt de Vestigingswet weer afgebouwd en kan iedereen zich weer straatmaker noemen. Voor de OBN een reden om de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB) op te richten en hiermee alsnog de kwaliteit van straatwerk te waarborgen.

Alleen bestratingsbedrijven met aantoonbaar vakkundig en geschoold personeel komen in aanmerking voor het certificaat Erkend Bestratingsbedrijf.

Arbeidsomstandigheden

Met de eis vanuit de overheid voor richtlijnen voor het handmatig of machinaal verwerken van bestrating vervult de OBN in 2009 een belangrijke taak. De Arbocatalogus Bestratingen komt tot strand en krijgt vereenvoudigde modellen als de Arbo-waaier.

Arbeidsomstandigheden blijven jarenlang een belangrijk onderwerp van gesprek en de OBN heeft hierin een belangrijke rol richting de overheid. OBN-leden worden vanuit de vereniging op de hoogte gehouden van de richtlijnen en kunnen gebruik maken van handige hupmiddelen zoals het Straatwerkplan.

Toekomst

Infrastructuur blijft essentieel voor Nederland, dus de bestratingsbranche is ook in de toekomst hard nodig. Door innovaties op de voet te volgen en mee te bewegen met de veranderende omstandigheden blijft de OBN zich inzetten voor duurzaam straatwerk van hoge kwaliteit. Aangebracht door vakmensen en gewaardeerd door de opdrachtgever. Nu en in de toekomst.

Organisatie en verbonden partijen OBN