De OBN is de brancheorganisatie van bestratingsbedrijven in Nederland. De OBN wordt gevormd door deze bedrijven, met andere woorden de bedrijven zijn de OBN. Een OBN-bedrijf is een no-nonsens bedrijf dat niet veel woorden gebruikt en daarom is de visie en missie kort en bondig.

Missie

OBN-bedrijven vormen de link tussen ontwerper, opdrachtgever en gebruiker van de buitenruimte. Zijn personeel is volgens de laatste normen geschoold in minimaal de vakgebieden; handmatig en machinaal straatwerk en Arbo-normen worden nageleefd.

Het contact in de keten is gericht op coöperatieve samenwerking met alle partijen. Buiten de eerder genoemde partijen zijn dit leveranciers van materia- len en materieel, maar ook de onderwijsinstellingen zijn een must voor samenwerking en innovatie. OBN-bedrijven zijn dan ook bedrijven waar graag mee wordt samengewerkt.

Niet alleen door hun vakmanschap maar ook door de proactieve betrokkenheid bij het signaleren en oplossen van problemen. Het specialisme van de OBN-bedrijven zorgt voor de oplossing van het pro- bleem waarbij de OBN-bedrijven elkaar ondersteu- nen. Velen weten meer dan één, twee of drie.

Door het specialisme van de OBN-bedrijven weten opdrachtgevers waar ze voor betalen: een zorgeloos project van bijzonder hoge kwaliteit.

Visie

De vereniging OBN is een 55+’er die weet waar Abraham de mosterd haalt, kent alle kneepjes van het vak en straalt dit ook uit. Haar visie is dan ook:

OBN-bedrijven zijn specialistisch en staan voor Vakmanschap, Kwaliteit en Veiligheid door samenwerking en innovatie bij het uitvoeren van bestratingswerkzaamheden.

Waarden

Om jezelf vakman, veiligheidsfunctionaris en ontwikkelaar te kunnen noemen zijn er waarden nodig om dit te onderbouwen. Een OBN-bedrijf staat dan ook voor:

 • Kwaliteit
 • Ambachtelijk
 • Specialisme
 • Persoonlijk
 • Betrokken
 • Trots
 • Samenwerkend
 • Innovatief

Strategie

OBN-bedrijven zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. OBN gaat dat ondersteunen door de komende 3 jaar te werken aan optimale ondersteuning van het vakgebied BESTRATINGEN met:

Het hebben van een website voor:

 • En door OBN-leden
 • Ondersteunende links
 • Promotie OBN-leden

Het opzetten van een portaal voor vraag en aanbod bij OBN-leden:

 • Wie heeft er tijdelijk personeel vrij
 • Wie kan er tijdelijk personeel gebruiken

Bevordering samenwerken:

 • Een probleem en/of oplossing delen met elkaar om zo de specialistische kennis van OBN-bedrijven over geheel Nederland uit te kunnen dragen
 • Samenwerking aangaan met branche gerelateerde instellingen en/of certificeringen

Sociaal gezicht hebben en houden

 • Volledige gesprekspartner in de landelijke overlegstructuren over het vak, personeelsbeleid en personeelsbeloning.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen als uitgangspunt hebben

Bedrijfsbezoeken:

 • Leveranciers van materialen en/of materieel
 • Bij elkaar om ervaringen te delen

Promotie:

 • Als vereniging aanwezig zijn op een select aantal evenementen
 • Uitgifte van een infoblad
 • Op bezoek gaan bij aangesloten, en nog aan te sluiten, bedrijven
 • Ondersteuning naar aangesloten leden door aanleveren flyers e.d.
 • Naamschild voor aangesloten leden

Jaarprogramma’s

 • Maken van een programma, met doelstellingen, per jaar
 • Vaststellen jaarprogramma door de leden
 • Verantwoording bestuur over het jaarprogramma over behaalde en niet gehaalde doelstellingen

Laagdrempeligheid bevorderen:

 • Door elkaar beter te leren kennen, elkaar sneller op te zoeken bij problemen
 • Voor de keten herkenbaar te zijn als de organisatie die mee wil denken met het oplossen van zaken die het totale proces (gedachte-ontwerp-uitvoering) positief beïnvloedt

Organisatie en verbonden partijen OBN