Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die op 23 november 2018 in De Efteling plaatsvond, bezegelde AFNL-directeur Jaco Uittenbogaard officieel de samenwerking met de OBN. In zijn kantoor in Veenendaal vragen we hem wat deze samenwerking voor de OBN-leden betekent.

DOOR FRED SCHUCH - CONNTEXT

Eerder dit jaar maakte de OBN een nieuwe start en bundelt haar krachten sindsdien met de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL). Deze landelijke koepel van brancheorganisaties vertegenwoordigt ruim 1.800 bedrijven met samen zo’n 40.000 werknemers, en heeft hiermee een stevige stem richting politiek Den Haag.

Samenwerking in de hele keten

Uittenbogaard is sinds september 2017 directeur van de AFNL en ziet het gezamenlijk belang van de hele bouwketen. Hij strijdt ervoor om de MKB-aannemers, die in grote projecten vaak onderaannemers zijn, meer inspraak te geven bij het integrale ontwerp van een bouw-, of infraproject. “Als gespecialiseerde aannemers kennen zij het klappen van de zweep en kunnen ervoor zorgen dat bepaalde problemen, die tijdens de uitvoering opdoen, voorkomen worden”, vertelt Uittenbogaard enthousiast. “Er is de komende jaren veel te doen in de bouw en de bebouwde omgeving, want er is veel nieuwbouw en verduurzaming van bestaande gebouwen. Dat vraagt om ketensamenwerking tussen het grootbedrijf en onze achterban met MKB-bedrijven.”

“Waar we ook voor lobbyen is het beperken van grote gebundelde opdrachten door overheden. We willen voorkomen dat de lokale MKB-aannemers hierdoor buitenspel gezet worden, terwijl zij kleinere opdrachten prima aankunnen.”

OBN-leden praten mee

Uittenbogaard nodigt leden uit om deel te nemen aan AFNL-bijeenkomsten. “Ik weet dat er OBN-leden zijn die een duidelijke visie hebben over de bouwketen en hun eigen rol daarin. Tijdens een AFNL-overleg zijn de verschillende brancheverenigingen aanwezig, dus ook de OBN. Het OBN-bestuur mag dan ook één of meerdere leden naar zo’n overleg meenemen. Vooral bij vergaderingen met een bepaald thema is dat heel zinvol. Lidbedrijven kunnen uit de eerste hand uitleggen hoe zij bepaalde zaken ervaren, zodat wij de politiek met realistische voorbeelden kunnen overtuigen van hun problematiek.” “Daarnaast zijn er andere brancheverenigingen die vergelijkbare uitdagingen hebben. Zo heeft de straatmaker overeenkomsten met bijvoorbeeld de metselaar. Zij kunnen hun ervaringen uitwisselen, samen meepraten in projecten en een meer invloed uitoefenen richting de grote hoofdaannemers.”

Onwerkbare regels

“Voor veel ondernemers zijn de, vanuit de overheid opgedragen, regels een doorn in het oog. Neem bijvoorbeeld de AVG. Natuurlijk kunnen we niet zonder regels, maar die regels moeten wel werkbaar zijn. Daarom maken wij ons hard dat we deze regels vooraf op werkbaarheid mogen toetsen met de MKB-toets. Hierdoor hopen we niet meer opgezadeld te worden met regelgeving die verkeerd uitpakt.”

Ondersteunende rol

AFNL-directeur Jaco Uittenbogaard De AFNL vervult ook een ondersteunende en coachende rol richting haar leden. Zo stimuleert de vereniging het ondernemerschap. “Kleinere aannemers zijn vooral heel goed in hun vak, maar kunnen vaak hulp gebruiken bij het ondernemen en alle zaken die daarbij komen kijken. Daarom helpen we hen met praktische informatie over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, CAO, loonkostenberekening, of ontslagrecht, en kunnen zij vanaf de ledensite voorbeeldcontracten en -overeenkomsten downloaden.”

Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra
Nieuweweg 226
3905 LT Veenendaal
tel: 0318 544 900
www.aannemersfederatie.nl