Als stratenmaker ben je het liefst met je vak bezig. Maar een reële prijs vragen voor je werk, is essentieel om er uiteindelijk een goede boterham aan over te houden. Hoe bereken je nu precies die kostprijs? En welke elementen neem je daar in mee? In het nieuwste OBN-webinar passeren de beste tips & tricks de revue. Als voorproefje daarop deze blogpost.

DOOR DAPHNE DOEMGES ENGELEN

Schrijf je hier direct in voor het webinar op donderdagavond 8 april aanvang om 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur

Betekenis kostprijs

De kostprijs is de som van de kosten die, direct dan wel indirect, gemaakt worden bij de productie en/of levering van een dienst of product. De kostprijs is dus niet het tarief dat je aan de klant berekent.

Directe en indirecte kosten

Het berekenen van de kostprijs kan best een lastige klus zijn. Hierbij komen in

ieder geval twee belangrijke componenten aan de orde: directe en indirecte kosten.

Directe kosten zijn bijvoorbeeld het materiaal, de lonen en de afschrijving van de machines. Deze kosten staan direct met het product en de productie in verband.

Er zijn ook minder duidelijk aanwijsbare kosten, dit noemen we de indirecte kosten. Denk dan aan het loon van bijvoorbeeld de calculator of boekhouder, de huur of hypotheek van het pand, de energierekening en de kosten voor certificering en verzekering. Allemaal kosten die niet direct te maken hebben met het product en de productie, maar je maakt ze wel!

Vaste en variabele kosten

In de kostprijs zitten vaste en variabele kosten. De vaste kosten zijn vaak ook je indirecte kosten, zoals de huur van het pand, personeel en autokosten. De variabele kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid. Denk aan de inhuur van uren arbeid of kilometers vervoer.

Deze elementen spelen mee

Als je de kostprijs van een bepaalde opdracht wil bepalen, zijn een aantal elementen belangrijk. Allereerst: informeer je goed over het type werk. Hoe beter geïnformeerd vooraf, hoe beter je de kosten kunt berekenen. Ga je uit van een bestek inclusief tekening of heb je alleen maar een kladje met wat maten? Er zit dan een groot risicoverschil in niet voorziene werkzaamheden!

Ten tweede is ook vraag en aanbod van invloed op de kosten: hoeveel vraag is er bij de opdrachtgever in jouw regio? En zijn er veel collega’s die vergelijkbare diensten aanbieden? Let erop dat je jezelf niet uit de markt prijst!

Ook het feit of jouw dienst of product uniek is, speelt mee in de kostprijsberekening. Een essentieel element dat meeweegt in de kostprijsberekening is daarnaast kwaliteit. Goedkoop is vaak duurkoop. Met goed vakmanschap profileer je jezelf positief in de markt. Je moet meegaan met de eisen en ontwikkelingen in de markt, anders loop je snel achter!

Tariefbepaling

Om het verkooptarief te bepalen heb je de kostprijs nodig met een redelijk winstpercentage als opslag. Je wilt in ieder geval geen verlies draaien. Dit opslagpercentage is voor ieder bedrijf anders!

Do’s bij tariefbepaling:

• Kijk naar de productie: hoeveel kun je op een dag maken?

• Neem mee of je handmatig of machinaal kunt werken.

• Het type werk/handelingen is belangrijk bij de bepaling van de kostprijs.

• Vergeet niet het materiaal dat je aanlevert te tellen, zoals zand, menggranulaat en stenen.

• Kijk kritisch naar het werkgebied. Ga je aan de slag in een heel nat gebied, kan de inzet van machines, zoals een pomp, nodig zijn. Neem deze kosten ook mee.

• Neem winter- en regenverlet mee in de bepaling van de kostprijs. Vergeet ook de verlofdagen van je mensen niet.

• Omschrijf duidelijk naar de klant toe welke zaken je mee hebt genomen in je prijsbepaling, en welke zaken dus niet.

• Stuur de algemene voorwaarden van de OBN mee.

• Twijfel je of vindt je het lastig? Neem dan contact op met de OBN we denken graag met je mee.

Don’ts bij tariefbepaling:

• Schat de kostprijs niet te laag in om zo de concurrentie te slim af te zijn.

• Kom bij kleinere projecten niet op halve dagen werk uit.

• Neem niet zomaar tarieven over van een ander, zonder de zekerheid dat deze tarieven financieel ook passen bij jouw bedrijf.

Evalueer!

Meet aan het eind van het project of het tarief realistisch was. Houd dagelijks de producties bij en met welke bezetting. Dan kun je achteraf berekenen of het tarief juist was. Meten is weten: door consequent te meten of de kosten realistisch zijn, blijf je scherp of de kostprijs waar je mee rekent reëel is. Werk je al lang met dezelfde prijzen? Houd ze toch zeker één keer per jaar tegen het licht. Door indexeringen houden we de waarde van het product en het proces op niveau. De eisen anno 2021 aan een werk zijn immers veel hoger dan tien of twintig jaar geleden. We hebben tegenwoordig te maken met Co2-prestatieladders, sociaal ondernemerschap, de inzet van elektrisch materieel uit duurzaamheidsperspectief… Allemaal zaken om mee te nemen in je kostprijs berekening!

Schrijf je hier in voor het webinar op donderdagavond 8 april aanvang om 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur.