Maatregelen Coronavirus

Vanaf heden tot 1 april 2020 zullen er vanuit de Vereniging OBN als gevolg van het coronavirus geen bestuursvergaderingen en leden bijeenkomsten worden gehouden. Het verenigingsbestuur OBN vindt het niet verantwoordelijk om deze bijeenkomsten te laten plaatsvinden. In deze geeft zij invulling aan de oproep van de regering en het RIVM.

Wat betreft de consequenties voor de leden van de Vereniging OBN wordt verwezen naar de website van AFNL en de meest recente informatie van het RIVM