Fokke de Jong van grond- en straatwerkbedrijf P. de Jong bv uit Emmen was jarenlang voorzitter van de OBN. Met deze ervaring, en om de bestratingsbedrijven uit de regio Noord actief aan de OBN deel te laten nemen, heeft hij zich onlangs opgeworpen als regiovertegenwoordiger. Waarom is de OBN zo waardevol?

DOOR FRED SCHUCH

De passie voor het ambacht is de drijfveer van het bedrijf, blijkt in gesprek met Fokke de Jong, die in 1977 in de voetsporen trad van zijn vader Piet. Als oprichter van het bedrijf trok hij sinds 1962 al goede vakmensen naar zich toe. Hiervan is een aantal lange tijd trouw gebleven. Sander, de zoon van Fokke, trad in 2007 in het bedrijf toe en is hiermee de derde generatie in de ondernemersfamilie.

Vooral ambachtelijke projecten

“Onze bestratingswerken zijn grotendeels ambachtelijk”, vertelt Fokke. “Het zijn de kleinere, maar mooiere werken voor onder andere verschillende gemeentes en woningbouwverenigingen in onze regio.” Hij legt uit dat hun werkgebied zich doorgaans beperkt tot een straal van 50 kilometer om het Drentse Emmen. “We hebben leuke opdrachtgevers die ook de moeite nemen om met ons mee te denken.” Hij doelt op het feit dat sommige toezichthouders het belangrijker vinden dat het werk goed gedaan wordt, dan dat er op stel en sprong aan begonnen moet worden.

Brainstormen met collega’s

Sinds zijn aantreden als regiovertegenwoordiger heeft Fokke de eerste bijeenkomst alweer achter de rug. “We hebben de collega bestratingsbedrijven uit deze regio uitgenodigd in een Iers restaurant in Westerbork. Onder het genot van het alom bekende en heerlijke OBN-menu hebben we gebrainstormd over het wel en wee van onze branche. Op dit soort momenten bespreken we knelpunten, maar vragen we ook aan elkaar of er iemand nog ergens bij geholpen kan worden. Als OBN-leden weet je namelijk wat je aan elkaar hebt en lenen we regelmatig vakmensen bij elkaar in, het zogenaamde collegiaal inhuren.”

“Om meer collega’s kennis te laten maken met de branchevereniging hadden sommige leden een introducé meegenomen. Wanneer deze ondernemer dan ook lid van de OBN wordt krijgt het aanbrengend lid 50% korting op de jaarcontributie, wat in overleg gedeeld kan worden met het nieuwe lid. Met deze tijdelijke actie hopen we dat het ledenaantal een flinke impuls krijgt.”

Samen staan we sterk

Het nut van het lidmaatschap heeft zich al tientallen jaren bewezen. Ondanks dat de ondernemersvereniging een tijdje op een lager pitje stond, is er het laatste jaar weer volop beweging. “Als OBN zijn we nu aangesloten bij de AFNL en kunnen we met zijn allen een vuist maken richting de overheid en opdrachtgevers. Als bestratingsbranche is dit goed, om onze positie in de markt te verstevigen, want ook voor ons geldt: samen staan we sterk.”

Kom ook eens naar een regiobijeenkomst en ervaar wat de OBN zoal voor jou als stratenmaker of stratenmakersbedrijf kan betekenen. Meld je hiervoor aan bij één van de regiovertegenwoordigers of het bestuur.

P. de Jong bv

Handelsweg 6 7826 TC Emmen

Tel: 0591 627922

www. pdejong.nl