Zelf was hij tientallen jaren actief bij aannemers in de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Sinds 2009 is Jan Bijker voorzitter van De Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf, afgekort SEB. We vragen hem naar de raakvlakken tussen de SEB en de OBN.

DOOR FRED SCHUCH

Waarom SEB?

Met het afschaffen van de Vestigingswet Bedrijven in de jaren 80 van de vorige eeuw, kon iedereen zich zomaar als straatmaker voordoen. Vanaf dat moment ging de kwaliteit bij diverse bestratingswerkzaamheden flink omlaag. Iets wat de branche en de gebruikers geen goed deed. De oplossing was een erkenningsregeling voor bestratingsbedrijven, waarbij het kaf van het koren gescheiden kon worden. De OBN ging ermee aan de slag met als eindresultaat de onafhankelijke stichting SEB.

“Als SEB willen we de kwaliteit van bestratingswerkzaamheden garanderen”, vertelt SEB- voorzitter Jan Bijker met een kop koffie in de hand. “Straatwerk is erg belangrijk voor de maatschappij. Goed straatwerk zorgt voor veilige en soepele doorstroom van het verkeer en bepaalt voor een belangrijk deel het straatbeeld. Slecht straatwerk daarentegen zorgt voor overlast en kan ongelukken veroorzaken. Goede kwaliteit is dus belangrijk.”

Onderscheidend vermogen

“Een SEB-erkend bestratingsbedrijf heeft goed opgeleid personeel en toont aan vakbekwaam te zijn. Deze bedrijven worden door onze auditeurs getoetst op hun proces, de organisatie, maar vooral ook de geleverde kwaliteit van het eindproduct, het straatwerk. SEB-erkende bestratingsbedrijven onderscheiden zich dus van de anderen, wat betekent dat opdrachtgevers eerder op hen vertrouwen dan op een niet erkend bedrijf.”

Uitsluitsel bij conflicten

Naast hun activiteiten om bedrijven te toetsen treedt de SEB ook regelmatig op als mediator of deskundige bij juridische conflicten. “Onze kennis en onafhankelijkheid stelt ons in staat om doorslaggevend te zijn bij onenigheid over de kwaliteit van straatwerk.”

Toegevoegde waarde OBN

Tijdens de lange samenwerking met de OBN heeft de SEB ervaren dat de OBN een enorme toegevoegde waarde naar haar leden heeft. “Ten eerste behartigt de OBN de belangen van haar leden richting de overheid”, geeft Bijker aan. “Maar de diverse ledenservices helpen de leden ook bij veel lastige zaken. Denk hierbij aan juridische hulp, of informatie over arbeidsovereenkomsten en pensioenen. Ook volgt de OBN de innovaties in de markt op de voet en zorgen ze voor onderling contact tussen de leden bij problemen of uitdagingen.”

Jan Bijker

Toekomst

De SEB-erkende bedrijven en de leden van de OBN hebben een gezamenlijk belang, namelijk het leveren van kwalitatief straatwerk. Als samenwerkende organisaties vullen de stichting en de vereniging elkaar perfect aan. De SEB zorgt voor kwaliteitswaarborging en de OBN zorgt voor een gezonde bestratingsbranche, waarbij beide partijen zich op de lange termijn richten. “Elementverharding is een duurzaam product en zal, in de steeds verder ontwikkelende maatschappij, nog lange tijd noodzakelijk zijn”, is de visie van de SEB-voorzitter. “Om met alle betrokken partijen deze toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan is een goede samenwerking in de hele keten van de bestratingsbranche van het grootste belang. Precies daar ligt een schone taak voor de OBN, want die is de spin in het web.”

Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf
Lorentzlaan 3-5
3401 MX IJsselstein
tel: 088 - 6055467
www.seb.nl