Versnelling naar een duurzame toekomst

Struyk Verwo Infra, marktleider in de GWW markt voor betonnen bestratingsproducten, voert sinds 2011 een actief MVO beleid. Duurzaamheid is verankerd in het bedrijf en in actieve samenwerking in de keten. Diverse duurzame producten en oplossingen zijn de afgelopen jaren ontwikkeld. Met het delen van kennis en ervaring met de markt verwachten wij anderen positief op weg te kunnen helpen om klimaatdoelstellingen te halen.

Zo merken wij dat veel partijen moeite hebben om invulling te geven aan circulariteit en CO2-reductie. CirCOton, Recyclingsconcept Cycle for Concrete en CERO cementvrij beton kunnen hieraan een bijdrage leveren.

CirCOton: dubbele milieuwinst

CirCOton staat voor Circulariteit, CO2-reductie en Beton. En zijn het standaard duurzaam product in ons assortiment. CirCOton producten bevatten gegarandeerd minimaal 15% gerecycled materiaal én hebben een MKI die lager is dan € 25 per m³. Deze Milieu Kosten Indicator is gebaseerd op een LCA, de optelsom van alle milieueffecten – waaronder CO2-emissies – uitgedrukt in één getal “de schaduwprijs in Euro’s”. Deze fictieve prijs geeft de kosten weer om de negatieve milieu-invloeden van een product te compenseren.

CirCOton producten voldoen volledig aan de duurzaamheidseisen in het moederbestek van BouwCirculair. En vallen ook onder de BRL K11002. Hierdoor krijgt de opdrachtgever de zekerheid dat de milieuprestaties bij inschrijving gelijk zijn aan de milieuprestaties bij levering.

Recyclingsconcept Cycle for Concrete (C4C)

Cycle for Concrete is het hoogst haalbare in circulariteit van betonnen bestratingsproducten. Betonnen bestratingsmaterialen worden aan het einde van hun levensduur retour gehaald, gebroken en het betongranulaat wordt door ons als hoogwaardige grondstof verwerkt in nieuw te leveren beton. Het resultaat is geheel nieuwe betonnen bestratingsproducten in elk gewenst uiterlijk en geproduceerd met een maximale hoeveelheid circulair beton. Doordat wij samenwerken met zusterbedrijven die ook tot moedermaatschappij CRH behoren, kan afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, zelfs tot 100% van het schoon ingeleverde betonpuin hoogwaardig worden hergebruikt. Dit recycleproces kan oneindig worden herhaald. Alle cementgebonden en geopolymeer producten van Struyk Verwo Infra zijn geschikt voor een tweede leven.

Extreem lage CO2-footprint met CERO cementvrij beton

Cement is het vervuilendste onderdeel van betonproducten. Struyk Verwo Infra heeft geïnvesteerd in een techniek die cement vervangt door geopolymeer*, een alternatief bindmiddel met een zeer lage CO2 footprint. De banden, tegels en stenen zijn verkrijgbaar onder de naam CERO. De daling van de CO2-uitstoot door CERO ten opzichte van de meest vervuilende cementen is tot 70% en ten opzichte van meer duurzame cementen bedraagt dit tot circa 35%. De MKI-score is hiermee sterk verlaagd. Geopolymeerbeton is een stabiel vormvast materiaal, het ziet er hetzelfde uit als cementgebonden (conventioneel) beton. Granulaat van geopolymeer kan in het tweede leven zowel gebruikt worden in de productie van geopolymeer als in traditioneel beton. In combinatie met Cycle for Concrete een ultieme bijdrage voor het realiseren van klimaatdoelstellingen.

In de duurzaamheidsspecial van relatiemagazine BuitenBeeld leest u meer over onze duurzame oplossingen. Interesse?

U kunt deze hier downloaden.

*Geopolymeer: ontwikkeld door SQAPE, een joint venture van CRH en Renewi Actua.

www.struykverwoinfra.nl